Ontstaan

Gelet op het belang van en de toenemende belangstelling voor het werk van James Ensor, evenals omwille van het regelmatig opduiken van valse werken of werken van twijfelachtige kwaliteit, hebben ondergetekenden beslist samen te werken met het oog op adviesverlening nopens het auteurschap van werken van James Ensor.

De Heer Robert Hoozee, conservator van het Museum voor Schone Kunsten, Gent
De Heer Herwig Todts, conservator in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen
De Heer Xavier Tricot, auteur van de beredeneerde catalogus
Mevrouw Sabine Taevernier, specialist van de tekeningen
De Heer Patrick Florizoone, specialist en auteur van verschillende publicaties

hebben bijgevolg op 22 oktober 2002 het Ensor Advisory Committee opgericht.

Doelstelling

De kennis van het oeuvre van James Ensor was tot nu toe versnipperd over verschillende personen en instellingen. De bedoeling van het Ensor Advisory Committee is deze kennis te verzamelen om samen van gedachten te kunnen wisselen en de krachten te kunnen bundelen voor een betere en meer genuanceerde visie op het oeuvre van de kunstenaar.

Deze kennis willen wij ter beschikking stellen van personen die interesse hebben in James Ensor en voor diegenen die met het oog op publicaties en de organisatie van tentoonstellingen op zoek zijn naar de nodige informatie.

Hiermee beogen wij een betere bekendmaking en uitstraling van de kunstenaar.

Tenslotte willen wij door middel van gemeenschappelijk advies valse werken of werken van twijfelachtige kwaliteit op gegronde wijze beoordelen om zo het oeuvre van James Ensor beter te beschermen.