De kennis van het oeuvre van James Ensor was tot nu toe versnipperd over verschillende personen en instellingen. De bedoeling van het Ensor Advisory Committee is deze kennis te verzamelen om samen van gedachten te kunnen wisselen en de krachten te kunnen bundelen voor een betere en meer genuanceerde visie op het oeuvre van de kunstenaar.

Deze kennis willen wij ter beschikking stellen van personen die interesse hebben in James Ensor en voor diegenen die met het oog op publicaties en de organisatie van tentoonstellingen op zoek zijn naar de nodige informatie.

Hiermee beogen wij een betere bekendmaking en uitstraling van de kunstenaar.

Tenslotte willen wij door middel van gemeenschappelijk advies valse werken of werken van twijfelachtige kwaliteit op gegronde wijze beoordelen om zo het oeuvre van James Ensor beter te beschermen.

Voorwaarden voor een expertise »